เรื่องราว
ตลาดพูนทรัพย์

ประวัติความเป็นมา

ตลาดพูนทรัพย์

บริษัท พี.วี พูนทรัพย์ จำกัด ผู้ดำเนินงาน “ตลาดพูนทรัพย์” ประกอบธุรกิจให้เช่าพื้นที่ค้าขายบนเนื้อที่ กว่า 25 ไร่ เปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2540 - ปลายปี 2539-2540 ประเทศไทยเกิดวิกฤตเศรษฐกิจมีผู้คนตกงานเป็นจำนวนมาก ทางตลาดจึงคิดแก้ ปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจในครั้งนั้น โดยการเปิดพื้นที่อาคารตลาดสดและรอบข้างตลาดเป็นที่ขายสินค้า มือสอง และสิ่งของเหลือใช้ในบ้านทั้งเก่าและใหม่มาขายในราคาถูก โดยไม่มีการเก็บค่าเช่าพื้นที่ เพื่อเป็นการช่วยเหลือสังคม สำหรับผู้ที่ตกงานได้ประกอบอาชีพและมีรายได้เพื่อมาเลี้ยงครอบครัว และหลังจากเศรษฐกิจดีขึ้น ทางตลาดพูนทรัพย์จึงได้พัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆ จนมาเป็นตลาดพูนทรัพย์ (ทองถม)ในปัจจุบัน

สินค้าและบริการ

• ตลาดพูนทรัพย์มีร้านค้ากว่า 1,000 ร้านค้า ตลาดพูนทรัพย์ เป็นศูนย์รวมอะไหล่รถ มอเตอร์ไซค์, รถยนต์, อุปกรณ์ตกแต่งและประดับยนต์, เครื่องเสียงติดรถยนต์ตลอดจนเครื่องมือช่าง ที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดปทุมธานี

• พัฒนาพื้นที่จากตลาดนัดชุมชนให้เป็นร้านค้าเป็นบูธถาวร มากกว่า 1,500 ร้านค้า โดยผู้ค้าในตลาดได้มีการพัฒนาจากผู้ค้าปลีกรายย่อยมาเป็นผู้ค้าส่งอะไหล่รถจักรยานยนต์ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

สินค้าและบริการ

• ตลาดพูนทรัพย์มีร้านค้ากว่า 1,000 ร้านค้า ตลาดพูนทรัพย์ เป็นศูนย์รวมอะไหล่รถ มอเตอร์ไซค์, รถยนต์, อุปกรณ์ตกแต่งและประดับยนต์, เครื่องเสียงติดรถยนต์ตลอดจนเครื่องมือช่าง ที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดปทุมธานี

• พัฒนาพื้นที่จากตลาดนัดชุมชนให้เป็นร้านค้าเป็นบูธถาวร มากกว่า 1,500 ร้านค้า โดยผู้ค้าในตลาดได้มีการพัฒนาจากผู้ค้าปลีกรายย่อยมาเป็นผู้ค้าส่งอะไหล่รถจักรยานยนต์ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

จุดเด่นของเรา

• ศูนย์รวมอะไหล่และอุปกรณ์ตกแต่งรถมอเตอร์ไซค์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
• แหล่งประดับยนต์ และเครื่องเสียงรถยนต์ ที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดปทุมธานี
• แหล่งอุปกรณ์เครื่องมือช่างทั้งมือหนึ่งและมือสองที่มีผู้คนเข้ามาจับจ่ายใหญ่ที่สุดในย่านนี้
• แหล่งร่วมเสื้อผ้าแฟชั่น นำสมัย ราคาถูก
• อาหารและเครื่องดื่ม มากมาย

รางวัล

รางวัล ตลาดสดน่าซื้อดีเด่นระดับ 5 ดาว ติดต่อกันเป็นปีที่ 5 ประจำจังหวัดปทุมธานีของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2553 ถึง ปี 2557

คำขวัญประจำตลาด 

ราคาประหยัด ซื่อสัตย์เที่ยงตรง มั่นคงคุณภาพ

ความหมายของชื่อ

  ตลาดพูนทรัพย์ทองถม พูน หมายถึง เพิ่มให้สูงให้มากขึ้น เต็มจนนูน ทรัพย์ หมายถึง เงินตรา โดยปริยายหมายถึงสิ่งที่ถือว่ามีค่า อาจไม่มีรูปร่างก็ได้ ทอง หมายถึง ธาตุแท้ชนิดหนึ่งเนื้อแน่นมาก สีเหลืองสุกปลั่ง เป็นโลหะมีค่า ถม หมายถึง เอาดินหรือสิ่งอื่นๆ ใส่ลงไปในที่ที่เป็นหลุมเป็นบ่อหรือเป็นแอ่งเพื่อให้เต็ม, กองสุมๆ ไว้ ตลาดพูนทรัพย์ทองถม จึงหมายถึง พื้นที่ที่เต็มไปด้วยทองคำและเงินตรา ผู้ที่ทำมาค้าขายบนพื้นที่แห่งนี้จะมีแต่ความร่ำรวยสมบูรณ์พูนทรัพย์ตลอดไป

Logo

เป็นชื่อตลาดบนรูปทองแท่งซึ่งหมายถึงตลาดพูนทรัพย์

ตั้งอยู่บนพื้นที่ที่เป็นทองคำขุมทรัพย์ที่สามารถนำมาซึ่งความร่ำรวยไม่มีวันจบสิ้น

และ ล้อมรอบด้วยวงรีเปรียบเสมือนการทำการค้าใดๆก็จะไม่มีติดขัด

ทุกอย่างลุล่วงไปได้ด้วยดี