ภาพบรรยากาศโซนตลาดนัด???? ภาพบรรยากาศโซนตลาดนัดค่ะ ????
โซนตลาดนัดเย็นเราเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่ 14.00-21.00 น.
เรารวบรวมร้านค้าทั้งอาหารคาวและอาหารหวาน มาไว้ในคุณแล้วค่ะ
ตลาดพูนทรัพย์ มีมาตรการป้องกัน โควิด เข้มงวด ทั้งต่อผู้ค้าและผู้ซื้อ ทุกท่านในพื้นที่
????ตลาดพูนทรัพย์มีการคัดกรองลูกค้าในทุกจุดทางเข้า
???? เรามีการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อก่อนตลาดเปิดทุกวัน
????????????มั่นใจได้ในความปลอดภัยเมื่อมาเลือกซื้อสินค้าที่ตลาดพูนทรัพย์ค่ะ