ร้านค้าแนะนำในตลาดพูนทรัพย์
พีเคโมบาย ขวัญตลาดพูนทรัพย์
ชื่อผู้ประกอบการ
-
บูธ
ร้านในอาคารเพิ่มทรัพย์ PS1-4
โทรศัพท์
083-8898945,063-4289519,063-4626656
เปิดบริการ
9.00-21.00น
การประกันสินค้า
-
เคล็ดลับในการขายสินค้า
-