นัดพบกันทุกวันอาทิตย์ ขายฟรี บนอาคารเพิ่มสุขตลาดพูนทรัพย์ เชิญชวนพ่อค้าแม่ค้ามือใหม่ 
ส่งต่อของใช้ ราคาน่ารัก
กับโซนใหม่ “ตลาดเพิ่มสุข” ลงขายฟรี 
พบกันทุกวันอาทิตย์ เริ่มอาทิตย์ที่7ก.ค.67นี้
อาคารเพิ่มสุขชั้น2 ตลาดพูนทรัพย์
 
ตลาดพูนทรัพย์