ตลาดพูนทรัพย์ของเรามีมาตการป้องกันโควิด 19ตลาดพูนทรัพย์ของเรามีมาตการป้องกันโควิด 19 ที่เคร่งครัด มาอย่างตลอด
โดยมีการสแกนวัดอุณหภูมิร่างกายทุกจุดทางเข้าภายในตลาดพูนทรัพย์ มีเจลแอลกอฮอล์ตามจุดต่างๆ และบริเวณศูนย์อาหารเพิ่มสุขของเรามีการจัดโต๊ะเก้าอี้โดยการเว้นระยะห่าง เพื่อความปลอดภัยของตัวลูกค้าทุกท่าน ทางตลาดขอให้ลูกค้าทุกท่านมั่นใจในความปลอดภัยของตลาดพูนทรัพย์ค่ะ
???? ทางตลาดขอความร่วมมือลูกค้าทุกท่านปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างจริงจัง ต่อเนื่อง เคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของตัวเราและรับผิดชอบต่อสังคมโดยการ:
????????สแกนวัดอุณหภูมิร่างกายทุกครั้งก่อนเข้าตลาด
????????สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในตลาด
????????ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ตามจุดที่มีให้
????????เว้นระยะห่าง ในการเข้าใช้บริการ
เพื่อรักษาสุขอนามัยและความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ