มอบน้ำดื่มให้เหล่ากาชาดเหล่ากาชาดจังหวักปทุมธานีได้กำหนดเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมการและเหล่าสมาชิกกาชาด ภาค 1 ครั้งที่2/2567

ซึ่งประกอบด้วยเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยากรรมการสภากาชาดผู้ัแทน ภาค1 เหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี เหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ เหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง

และเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี ในวันอังคารที่ี 18 มิถุนายน 2567 ณ ศูนย์ประชุมและฝึกอบรมวิชาชีพ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี ตำบลบางพูน อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมครั้งดังกล่าวประมาณ 400 คน ทางตลาดพูนทรัพย์จึงได้สนุบสนุนน้ำดื่มจำนวน 600 ขวด เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ของกิจกรรมที่จัดขึ้น