กิจกรรมล้างตลาดประจำเดือนกิจกรรมล้างตลาดประจำเดือน

     เพราะความสะอาดเป็นสิ่งสำคัญ ทั้งผู้ซื้อและผู้ค้าขาย ทางตลาดพูนทรัพย์จึงมีการจัดกิจกรรมล้างตลาดเป็นประจำทุกเดือน ด้วยความร่วมมือจากพ่อค้าแม่ค้าและพนักงานตลาดพูนทรัพย์ ร่วมกันทำความสะอาดพื้นที่ค้าขายบริเวณโซนตลาดนัด

 

   อาจเป็นรูปภาพของ 4 คน และ ข้อความ       อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน และ ข้อความ

   อาจเป็นรูปภาพของ 5 คน และ ข้อความ       อาจเป็นรูปภาพของ 4 คน และ ข้อความ

   อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน และ ข้อความ       อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน และ ข้อความ