กิจกรรมจากกรมสรรพสามิตพบกับกิจกรรมดีๆจากกรมสรรพสามิต
ที่จะมาให้ความรู้กับผู้ค้าและประชาชนที่สนใจ
พร้อมกับนำของที่สามารถรีไซเคิลได้
มาแลกของชำร่วยภายในงานอีกด้วย
แล้วเจอกันวันที่19 มิถุนายน 2567นี้
 
อาจเป็นรูปภาพของ 5 คน และ ข้อความอาจเป็นรูปภาพของ 6 คน และ ข้อความ
อาจเป็นรูปภาพของ 6 คน, แท่นบรรยาย และ ข้อความอาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, เครื่องดื่ม และ ข้อความ
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, เบียร์ และ ข้อความอาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, เครื่องดื่ม และ ข้อความ