อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ร่วมใจฝ่าวิกฤต Covid-19วันที่ 7 ก.ค. 2564
คุณอัครเดช กิจบุญเลิศ กรรมการผู้จัดการ บริษัท พี.วี.พูนทรัพย์ จำกัด (ตลาดพูนทรัพย์)
ได้นำน้ำดื่ม จำนวน 6,000 ขวด และ ข้าวสาร จำนวน 100 ถุง ถุงละ 5 กิโลกรัม ร่วมบริจาคให้กับ สภากาชาด ในโครงการครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ร่วมใจฝ่าวิกฤต Covid-19
ณ. ศูนย์คหกรรมศาสตร์ช่อพวงชมพู คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี