มาตรการป้องกันโควิด-19???????? ตลาดพูนทรัพย์ มีมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างจริงจัง เคร่งครัด ทั้งต่อผู้ค้าและผู้ซื้อทุกท่านในพื้นที่ของตลาด
????ตลาดพูนทรัพย์ของเรามีการคัดกรองลูกค้าในทุกจุดทางเข้า
???? และเรามีการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อก่อนตลาดเปิดทุกวัน
????????????มั่นใจได้ในความปลอดภัยเมื่อมาเลือกซื้อสินค้าที่ตลาดพูนทรัพย์ค่ะ